Doelstelling


DOELSTELLINGEN B.K.S.A.

De B.K.S.A. doet Shotokan Karate en volgt hierbij de methodiek van de Kase Ha Shotokan Ryu Karate-Do Academy (KSKA).
Alle leden moeten actieve karatebeoefenaars zijn, ook de mensen met een administratieve functie.
Er is tevens een afdeling Kobudo met examenreglement.

Voorwaarden voor het afleggen van dan-examens:

 • Club dient minimum 2 jaar aangesloten te zijn bij de BKSA
 • Kandidaat dient minstens 2 jaar BKSA-lid te zijn
 • BKSA voorschriften tot deelname KSKA Dan-graad examen naleven: link
 • KSKA voorschriften tot deelname aan KSKA Dan-graad examen naleven: link
 • Examenprogramma KSKA Dan-graad: link
 • Vanaf 3de Dan is men verplicht lid te worden van de KSKA

Voorwaarden voor aansluiting en lidmaatschap:

 • De clubs moeten de lijn en de methodiek van de BKSA willen volgen
 • De verantwoordelijkheid ligt hier bij de clubtrainers
 • De jaarlijkse club- en ledenbijdrage betalen voor 01/04 van elk jaar
 • Niet-betaling van de jaarlijkse bijdrage kan uitsluiting als lid en verlies van de voordelen BKSA tot gevolg hebben

KASE HA SHOTOKAN RYU KARATE-DO ACADEMY

Inleiding
Het is een academy voor hoger gegradueerden en trainers die de SHOTOKAN stijl beoefenen (minimum sandan).
De behoefte om na de competitieperiode (na 35 jaar) verder te ontwikkelen via de karatebeoefening en het verder ontplooien en ontwikkelen van de stijlgroep ligt aan de grondslag.
Het life-time karakter wordt in de methodiek benadrukt.
Als richtlijn wordt de traditionele Shotokan-stijl gevolgd volgens FUNAKOSHI GICHIN en zijn zoon YOSHITAKA.
De academy poogt nieuwe tendensen en bevindingen van de moderne bewegingsleer en de sportagogiek aan de traditionele stijl toe te voegen en te actualiseren.

Doelstellingen
Opleiding van beoefenaars tot het niveau van derde dan (lesgever : Sensei).
Verdere ontwikkeling van lesgevers door regelmatige training en bijscholing.
Ontwikkeling van het life-time karakter van de karatebeoefening.

Opleiding en methodiek

fase 1 : Basisscholing tot eerste dan -----> vijf à zes jaar

Nadruk op het fysieke en het mentale.
Ontwikkelen van kracht,snelheid en koördinatie zoals de traditionele karatescholen.
Onderscheid in het beoefenen van :
KATA :

 • TEN NO KATA
 • TAIKYOKU SHODAN, NIDAN , SANDAN
 • URA KATA'S vanaf derde Kyu.

KIHON & KUMITE :

 • FUDO DACHI stand vanaf derde Kyu.

fase 2 : Scholing tot derde dan -----> tien à twaalf jaar

Diverse adem-wijzen in techniek en gevechtsoefening.
Verschillende KAMAE's (starthoudingen) voor verdediging en aanval.
Laterale en diagonale verplaatsingstechnieken.
Ontwikkeling van ronde technieken (UCHI-WAZA) en openhand-technieken.
Aanleren van karate-worpen.
Timing en verplaatsingsstrategiën (SEITEI/HENTEI) - (NANAME-YOKERU-KOTO)
KATA :

 • Oefenen van de GO-NO-KATA-vorm.
 • Kennis van de BUNKAI (aanwending van de technieken voor zelfverdediging).

fase 3 : Scholing vanaf derde dan -----> life-time

Leren omgaan met en ontwikkelen van energie-vormen:

 • inwendige energie: KI: de lichamelijke energie-flux richten en ontwikkelen in verdediging en aanval.

HARA : Het centreren van energie en bewust worden.

 • uitwendige energie: kosmische (lucht)- en aarde-energie leren herkennen en gebruiken als fysiek en geestelijk arbeidsveld en als strategie.


Kennis van de diepere waarden van de KATA's:

 • naar het energetisch niveau (VITALE PUNTEN, MERIDIANEN);
 • naar het symbolisch niveau (FILOSOFIE, HISTORIEK).

Uitvoeren van ENBU-KUMITE met één of meerdere tegenstanders.

 

 

Belgische Karate Shotokan Academy