Blauwe kaart

Handleiding blauwe kaart
Consignes carte bleue
Instructions blue card

Blauwe trainingskaart

Nadat het secretariaat het registratieformulier heeft ontvangen en de kandidaat de goedkeuring heeft gekregen tot deelname aan het examen, wordt de kandidaat in bezit gesteld van een blauwe trainingskaart, deze kaart blijft geldig tot op het ogenblik van het geplande examen.

Systeem blauwe kaart

Het systeem van de blauwe training kaart verplicht de kandidaat om trainingen en stages te volgen bij verschillende academietrainers die hem zullen vormen, bijsturen en beoordelen.

De kandidaat moet zich bij tenminste vier verschillende trainers aanbieden en mag maximum drie maal bij dezelfde trainer.

De kandidaat dient de blauwe kaart vóór de training aan de lesgever te overhandigen.

De blauwe kaart moet vóór het geplande examen bezorgd worden aan het secretariaat.

Deelname aan minstens 5 academietrainingen

Inschrijving: minimum 12 maanden voor het examen

 

 

Entrainement Carte Bleue

Après que le Secrétariat a reçu l’inscription et le candidat est autorisé à participer à l'examen, il recevra une carte bleue, cette carte reste valable jusqu'à la date de l'examen

Système de carte bleue

Dans la système carte bleue le candidat doit s'entraîner avec différents entraîneurs de l'académie, de sorte qu'ils peuvent le former, évaluer et juger 

Le candidat doit au moins se présenter avant quatre entraîneurs différentes avec un maximum de trois fois avec le même entraîneur.

Le candidat doit montrer sa carte bleue avant le début du leçon

La carte bleue doit être envoyée au secrétariat avant l'examen

Participation à au moins cinq entraînements de l’ académie

Enregistrement: minimum 12 mois avant l'examen

 

 

Blue training card

After the Secretariat has received the application form and the candidate is allowed to participate in the examination, he will receive a blue training card, this card remains valid until the date of the examination

Blue card system

The system of the blue trainings card requires the candidate to train with different academy trainers so that they can train him, evaluate and judge him

The candidate must present himself at least before four different trainers with a maximum of three times with the same trainer.

The candidate must show the blue card before the training starts

The blue card must be sent to the secretariat before the exam

Participation in for at least five academy trainings

Registration: at least 12 months before the exam

Belgische Karate Shotokan Academy